Fearless Water 2023

For første gang arrangerer vi en ren vannleir for ungdom! Fokuset vil være saltvann – i, under og over – og ikke minst inni! Du har ikke pushet grensene om du ikke har svelget minst en liter! Vi sikter mot slutten av juli, og vil ha base i Skottevik. Aldersgruppa vil være fra 13 til … Read more